E-lase Program

สาขาที่ให้บริการ

เมื่อเกิดสิวอักเสบขึ้น จะมีรอยแดงและรอยดำจากสิวอักเสบ (Post Inflammatory Hyperpigmentation) ตามมา ผิวหนังบริเวณที่อักเสบจะมีสีเปลี่ยนแปลงไป จากรอยแดงในช่วงแรกเป็นสีคล้ำขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนมากรอยดำมักพบในผู้ที่มีผิวสีคล้ำมากกว่า โดยทั่วไปรอยแดงรอยดำมักใช้เวลาประมาณ 6 – 12 เดือน จะค่อยๆจางลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน


การรักษารอยแดงที่เกิดจากสิว

 1. การรักษารอยสิวโดยการทายาและรับประทานยาเพื่อลดเม็ดสี ให้สีของรอยจางลง ควรอยู่ภายใต้การแนะนำและการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
 2. รักษาโดยทรีตเมนต์ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิว เพื่อให้เซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้าที่เสื่อมสภาพหลุดออกไปและเพื่อช่วยลดปริมาณเมลานินใต้ผิวหนังโดยแพทย์จะประเมินการใช้ชนิดของวิตามิน และวิเคราะห์ปัญหาสภาพผิวของคนไข้ก่อนทำ
 3. รักษาด้วย Pulsed Dye Laser เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงลงต่อเส้นเลือด จึงถูกนำมาใช้ในการรักษารอยแดงคล้ำจากสิว ผลการรักษาทำให้รอยแดงคล้ำจากสิวจะลดเลือนรวดเร็วขึ้น
 4. ใช้วิธีการรักษาร่วมกันทั้งข้อ 1, 2 และ 3 จะเห็นผลดีกว่าการเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง

คุณสมบัติ Pulsed Dye Laser

 1. รักษารอยสิวได้สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาทำเพียง 1-2 นาทีเท่านั้น
 2. หลังการรักษาประมาณ 1 สัปดาห์จะเริ่มเห็นว่ารอยแดงจางลงประมาณ 20% (ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล)
 3. ไม่ต้องฉีดยาชา หรือยาทาใดๆ อาจรู้สึกมีไอเย็นกระทบผิวหน้า

ผลหลังการรักษา

 1. ผิวหน้าไม่บางลง สามารถโดนแดดได้ตามปกติ
 2. หลังการรักษาสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันและแต่งหน้าได้ตามปกติ
 3. สามารถรักษารอยแดงสิวได้ทุกสัปดาห์ และส่งผลการรักษาดีขึ้น หากรักษาต่อเนื่อง
 4. นอกจากจะรักษารอยแดงจากสิวแล้วยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นหนังแท้ ผิวหน้าจะแข็งแรงขึ้น ไม่ทำให้ผิวไวต่อแดด

ราคา 800 บาท/ 10 Shots ต่อไป Shot ละ 60 บาท
คอร์ส 100 Shots ราคา 6,000 บาท
คอร์ส 300 Shots ราคา 16,500 บาท


*ที่มาข้อมูล:
Selective nonablative treatment of acne scarring with 585 nm flashlamp pulsed dye laser. Patel N, Clement M.Department of Medicine/ Dermatology, UCLA School of Medicine, Los Angeles, California, USA: Dermatol Surg. 2002 Oct; 28 (10): 942-5; discussion 945.

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

E-lase Program

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

นพ.จุลภัทร สุระเสน

Link Review Detail

พญ.นิรดา เชวงศรี

Link Review Detail

นพ.สิทธา ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Link Review Detail

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

Link Review Detail

พญ.วิภาวี พ่วงใส

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

Link Review Detail

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

Link Review Detail

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Link Review Detail

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Link Review Detail

นพ.สราวุธ บุญปสาท

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Link Review Detail

พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

พญ.สิรินันท์ นาขวัญ

Link Review Detail

พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

Link Review Detail

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย

Link Review Detail

นพ.มงคล ญาณโรจนะ

Link Review Detail

พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Link Review Detail

พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล

Link Review Detail

พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Link Review Detail

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Link Review Detail

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

Link Review Detail

พญ.พิชญา วีระชาติธวัชชัย

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Link Review Detail

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

พล.อ.ท.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ

Link Review Detail

พญ.ชนิกา ทิพยศรี

Link Review Detail

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์