พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2549

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Board of Internal medicine)

พ.ศ. 2543

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง(Dematologist) พรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: Hand-on workshop unlocking the code of facial rejuvination, Allergan Medical Institute, 2019

พ.ศ. 2561

Certificate of Attendance: Facial Assessment, Allergan Medical Institute, 2018

พ.ศ. 2555

อาจารย์สาขาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2553

Annual Meeting of American Academy of Dermatology 2010, New Orleans,USA

พ.ศ. 2553

Current Issue in Dermatology 2010, คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2553

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2550

Workshop on Curriculum development, Assessment and Faculty Development, Dresden University of Technology,Germany, May 2007

พ.ศ. 2550

ประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2550

อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2549

Certificate of Attedance: 5th Asian Pacific Congress of hypertension, Fukuoka, Japan, October 2006

พ.ศ. 2549

Certificate of Taiwan Society of Critical Care Medicine: 3rd Asian Pacific Congress of Heart Failure, October 2006

พ.ศ. 2549

Current Issues of Dermatology 2006 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2549

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2546

แพทย์ใช้ทุน รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 2 11:30-20:00 -
อังคาร เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 11:30-20:00 -
พุธ เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 11:00-19:30 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 2 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ