E-two Program

สาขาที่ให้บริการ

E-two Program
เครื่องมือที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง (RF) ช่วยลดเลือนหลุมสิวใน 2 มิติ โดยเครื่องจะส่งพลังงานลงไปกระตุ้นให้มีการผลัดเซลล์ที่ผิวชั้นบนและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวหนังชั้นลึก (ดูภาพด้านล่าง) ทำให้ริ้วรอยและหลุมสิวตื้นขึ้น รูขุมขนกระชับขึ้น ความยืดหยุ่นของผิวดีขึ้น สามารถทำได้ในทุกสีผิว

เครื่องจะปล่อยพลังงานเป็นจุดเล็กๆจำนวนมาก ทำให้ผิวด้านบนมีสะเก็ดเล็กน้อย ใช้ระยะเวลาพักฟื้นน้อย (5 – 7 วัน) ลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง แต่สามารถส่งพลังงานลงสู่ผิวชั้นลึกได้มาก จึงสามารถกระตุ้นการเกิดคอลลาเจนได้ดีกว่า Fractional laser ทั่วไป ช่วยทำให้หลุมสิวตื้นขึ้น (ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล)

ผลลัพธ์ที่ได้

 • รักษาหลุมสิว
 • ช่วยกระชับรูขุมขน
 • เพิ่มความเรียบเนียนและยืดหยุ่นให้ผิว

ความถี่ในการรักษา
แนะนำการรักษาต่อเนื่อง 3 – 5 ครั้งก็สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของหลุมสิวได้ดีขึ้น โดยเว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ต่อครั้ง หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

การดูแลหลังจากการรักษา

 • เลี่ยงเครื่องสำอางหรือครีมที่มีส่วนผสมของ AHA, BHA และ Vitamin A ใน 3 วันแรก
 • ควรทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
 • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

โปรแกรม E-two ประกอบไปด้วยการรักษาหลุมสิว 3 ขั้นตอน

 • ทายาชาก่อนทำประมาณ 20 – 30 นาที
 • เลเซอร์ E-two โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงช่วยให้หลุมสิวตื้นขึ้น
 • MD Cool Treatment Program ช่วยปลอบประโลมและลดอาการบวมแดงหลังทำเลเซอร์

คอร์สทั่วหน้าราคา 36,000 บาท/ 4 ครั้ง

โปรแกรม E-two Plus ประกอบไปด้วยการรักษาหลุมสิว 4 ขั้นตอน

 • ทายาชาก่อนทำประมาณ 20 – 30 นาที
 • เลเซอร์ E-two โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงช่วยให้หลุมสิวตื้นขึ้น
 • MD Cool Treatment Program ช่วยปลอบประโลมและลดอาการบวมแดงหลังทำเลเซอร์
 • การทำ Subcision เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิว

บริเวณทั่วหน้าราคาครั้งละ 12,500 บาท
คอร์สทั่วหน้าราคา 42,000 บาท/ 4 ครั้ง

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

E-two Program

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Link Review Detail

พญ.วิภาวี พ่วงใส

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

Link Review Detail

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.ชนิกา ทิพยศรี

Link Review Detail

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Link Review Detail

พล.อ.ท.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Link Review Detail

นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย

Link Review Detail

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Link Review Detail

นพ.สราวุธ บุญปสาท

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Link Review Detail

พญ.นิรดา เชวงศรี

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

Link Review Detail

นพ.สิทธา ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

นพ.มงคล ญาณโรจนะ

Link Review Detail

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

Link Review Detail

นพ.จุลภัทร สุระเสน

Link Review Detail

พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Link Review Detail

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

พญ.สิรินันท์ นาขวัญ

Link Review Detail

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Link Review Detail

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Link Review Detail

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Link Review Detail

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Link Review Detail

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Link Review Detail

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย