พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2555

Clinical Fellowship Training Program in Hair Disorder and Hair Transplantation, Siriraj

พ.ศ. 2554

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2545

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2559

อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำคลินิกเส้นผม สถาบันโรคผิวหนัง, พ.ศ. 2557 - 2559

พ.ศ. 2556

แพทย์ประจำโรงพยาบาลผิวหนังอโศก, พ.ศ. 2555 - 2556

พ.ศ. 2550

แพทย์ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชา ตจวิทยา รพ.ศิริราช ม.มหิดล, พ.ศ. 2549 - 2550

พ.ศ. 2549

แพทย์ 4 รพ.วังวิเศษ จ.ตรัง, พ.ศ. 2546 - 2549

พ.ศ. 2546

แพทย์ใช้ทุนปี 1 รพ.ตรัง, พ.ศ. 2545 - 2546

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 11:30-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 11 ก.ค. 65 เท่านั้น
จันทร์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00-20:00 แพทย์งดตรวจวันที่ 4 และ 11 ก.ค. 65
อังคาร เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 11:30-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 12 ก.ค. 65 เท่านั้น
พุธ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 11:30-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 13 ก.ค. 65 เท่านั้น
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 11:00-19:30 -
เสาร์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00-20:30 -
อาทิตย์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 11:30-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 10 ก.ค. 65 เท่านั้น

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ