Ultralift Program

สาขาที่ให้บริการ

Ultralift Program

การทำโปรแกรม Ultralift จะเป็นการนำพาวิตามินและครีมบำรุงเข้าสู่ผิวโดยใช้คลื่นเสียง (Ultrasound) ทำให้เกิดช่องว่างของผิว (Cavitation) ดังนั้นสารวิตามินและครีมบำรุงเหล่านี้จึงสามารถผ่านเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ลึกขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของสารเหล่านี้ในชั้นผิวหนัง ทำให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นและกระจ่างใสขึ้น

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Ultralift Program

Link Review Detail

พล.อ.ท.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก

Link Review Detail

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

นพ.กันต์ สุวรรณรัต

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์