พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2560

Clinical fellow in dermatology, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2555

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

พ.ศ. 2558

แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2558

แพทย์ Part-time ที่ใจดีคลินิก จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2556

แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ นครปฐม 11:30-20:00 -
อังคาร เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00-20:30 -
พุธ เดอะมอลล์บางแค ชั้น 2 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2 11:30-20:00 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ ซีคอนบางแค ชั้น 3 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ