Picosecond Laser Program

สาขาที่ให้บริการ

เลเซอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีระยะการปล่อยพลังงานแสงออกมาในช่วงที่แทบจะเรียกว่าเศษเสี้ยวของวินาที คือ 10 – 12 ของวินาที หรือ 1 ใน ล้านล้านวินาที ในขณะที่เราใช้เวลากระพริบตาแต่ละครั้ง คือ 1 ใน 10 วินาที ซึ่งประโยชน์ของการที่มีระยะการปล่อยพลังงานแสงออกมาสัมผัสกับผิวหนังในระยะเวลาที่สั้นมากๆนี้ จะทำให้เกิดการทำลายที่เฉพาะจุดที่เจาะจงมากกับบริเวณที่เราต้องการ เนื่องจาก ระยะเวลาที่แสงสัมผัสผิวหนังสั้นมากๆจึงไม่ก่อให้เกิดความร้อนกระจายออกมา ดังนั้นเนื้อเยื่ออื่นๆที่อยู่รอบๆ ไม่มีผลกระทบ ซึ่งเป็นผลดี ของ Picosecond laser ต่างจากเลเซอร์ชนิดอื่นๆ ที่มีระยะเวลาการปล่อยพลังงานที่ยาวกว่า ทำให้เกิดพลังงานความร้อนกระจายสู่เนื้อเยื่อรอบๆ (Photothermal) ส่งผลให้เกิดผลข้างเคียง เช่น รอยไหม้ รอยดำ รอยแดง ตามมา เมื่อนำมาพัฒนาร่วมกับความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสม ทำให้เลเซอร์ชนิดนี้ เหมาะกับการรักษา โรคที่เกี่ยวกับเม็ดสี เช่น กระตื้น กระลึก ปาน ฝ้า รวมไปถึง การลบรอยสักสีต่างๆ


Beyond Pigment and Tattoo Removal
อีกก้าวของการพัฒนา นอกเหนือจากการนำมารักษาเม็ดสี และรอยสัก Picosecond laser ทำงานร่วมกับเลนส์ที่ออกแบบพิเศษ ส่งผลให้เกิดการโฟกัสพลังงานเลเซอร์เฉพาะจุดที่สูงขึ้น และกระจายพลังงานให้ละเอียด ครอบคลุมมากขึ้น ส่งผ่านพลังงานแสงสู่ผิวหนังชั้นลึก จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า พลาสมา (Plasma) ใต้ผิวหนัง นำไปสู่การกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวหนังชั้นในอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาต่อมา

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สู่โปรแกรมดูแลผิวหน้าโดยแพทย์ผิวหนัง พรเกษมคลินิกได้นำเอาเทคโนโลยีนี้ นำมาใช้ในการฟื้นฟูสภาพผิว โดยรวม 2 ประสิทธิภาพ ลดริ้วรอย เพิ่มความเรียบเนียนของผิวหน้า กระชับรูขุมขน ลดรอยแผลเป็น รอยหลุมสิว ร่วมกับ การลดเม็ดสีที่ผิวหนัง เพิ่มความกระจ่างใส เป็นโปรแกรมการรักษาเฉพาะแต่ละปัญหาของแต่ละบุคคล


1.โปรแกรม Pico Bright
โปรแกรมลดเม็ดสีเมลานินส่วนเกิน ทำให้เกิดรอยหมองคล้ำ ฝ้า รอยไหม้แดด รวมถึงรอยดำจากการอักเสบของผิวหนัง โดยที่แสงเลเซอร์จะช่วยกำจัดเม็ดสีเมลานินที่บริเวณหนังกำพร้า โดยไม่เกิดความร้อนที่มากเกินไปที่จะส่งผลต่อเซลล์ผิวหนังบริเวณใกล้เคียง โปรแกรมนี้จะช่วยให้รอยดำลดเลือนอย่างเป็นธรรมชาติ


2.โปรแกรม Pico Smooth
โปรแกรมลดเลือนริ้วรอย รูขุมขน รอยหลุมสิว โดยใช้เครื่องเลเซอร์ร่วมกับเลนส์โฟกัสแบบละเอียด ส่งผ่านพลังงานสู่ชั้นหนังแท้ กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ

3.โปรแกรม Pico Radiant
โปรแกรมรักษารอยโรคที่เป็นสีน้ำตาล หรือสีดำ เช่น กระตื้น กระแดด ตกกระ โดยเทคนิคที่เรียกว่า Photoacoustic เปลี่ยนพลังงานแสง เป็นแรงกระแทก ทำให้เซลล์เม็ดสีที่ไม่พึงประสงค์ แตกละเอียด และ โดยที่ปราศจากความร้อนที่จะส่งผลต่อเซลล์ผิวหนังบริเวณใกล้เคียง วิธีการนี้จะเกิดสะเก็ด รอยแดง ซึ่งจะใช้เวลาดูแลสั้นกว่าเลเซอร์ที่ทำให้เกิดแผลวิธีอื่น

4.โปรแกรม Pico Tattoo
โปรแกรมลบเลือนรอยสักโดยใช้ความยาวคลื่นที่เหมาะสมกับสีรอยสัก ร่วมกับช่วงของพลังงานในระดับ Picosecond ทำให้เกิดการแตกของเม็ดสีรอยสักอย่างละเอียดกว่าวิธีการอื่น โดยปราศจากความร้อนที่จะไปส่งผลต่อผิวหนังบริเวณข้างเคียง การเกิดแผลหลังเลเซอร์น้อยกว่าวิธีอื่น รวมถึงลดจำนวนครั้งในการทำเลเซอร์ลง สุดท้ายคือรอยแผลเป็นหลังเลเซอร์น้อยกว่าการลบรอยสักด้วยเลเซอร์ชนิดอื่น

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Picosecond Laser Program

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

พญ.วิภาวี พ่วงใส

Link Review Detail

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

นพ.สิทธา ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

นพ.จุลภัทร สุระเสน

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

พญ.พิชญา วีระชาติธวัชชัย

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Link Review Detail

พญ.ชนิกา ทิพยศรี

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Link Review Detail

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Link Review Detail

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

Link Review Detail

พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

นพ.สราวุธ บุญปสาท

Link Review Detail

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

Link Review Detail

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Link Review Detail

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Link Review Detail

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Link Review Detail

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ