นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2563

วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2554

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2548

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ผิวหนัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2563

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2558

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2556

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน

พ.ศ. 2555

แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลน่าน

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ นครปฐม 11:30-20:00 -
อาทิตย์ เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ