Melalase Program

สาขาที่ให้บริการ

จุดด่างดำบนใบหน้ามีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ที่เป็นปัญหากวนใจหลายๆคนมีตั้งแต่ กระ กระลึก และปานดำ ซึ่งจุดด่างดำแต่ละอย่างนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน การรักษาจึงหลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของจุดด่างดำนั้น โปรแกรม Melalase เป็นการใช้เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 755 nm. ซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่จำเพาะกับเม็ดสีดำที่ผิวหนัง สามารถทำการรักษาเฉพาะจุดที่เจาะจงเป็นพิเศษโดยจะทำลายเฉพาะเซลล์เม็ดสีที่ผิดปกติ แต่ไม่ทำลายผิวหนังปกติรอบข้าง นอกจากนี้ คุณสมบัติพิเศษของแสงเลเซอร์นี้สามารถใช้ในการลบรอยสัก (Tattoo) ได้เช่นกัน การรักษาหลายครั้งขึ้นอยู่กับชนิดและสีของรอยสัก


จุดดำบนใบหน้า
เป็นปัญหาที่พบบ่อยสุดที่แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) จะต้องแนะนำและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ที่มารักษา โดยทั่วไปจุดดำบนใบหน้าถ้าไม่รวมไฝ และขี้แมลงวัน ซึ่งส่วนใหญ่รู้จักกันดีอยู่แล้ว จุดดำมี 2 ประเภทที่สร้างความสับสนแก่ผู้ที่มารับการรักษาเสมอๆ คือ จุดดำจากกระ และจุดดำจากกระลึกซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน


จุดดำจากกระหรือเรียกว่า “ตกกระ”
ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลที่อยู่ตื้นๆขนาดประมาณ 1 มม.พบมากในคนที่มีผิวขาว โดยตำแหน่งที่เกิดบ่อย คือบริเวณโหนกแก้มและจมูก การกระจายของกระอาจเป็นทั่วใบหน้า แขน คอ และหน้าอก หรือบริเวณนอกร่มผ้าก็อาจเป็นได้ ตกกระเป็นอาการที่รักษาง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดซ้ำได้ง่าย เพราะสาเหตุของการตกกระมาจากการที่ผิวหนังบริเวณนั้นโดนแสงแดดเป็นเวลานานทำให้เม็ดสีบริเวณนั้นถูกกระตุ้นจนทำให้เกิดเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มข้นมาได้


กระลึก (ปานโอตะและปานโฮริ)
แตกต่างจากการตกกระคือเป็นจุดเล็กๆ สีออกเทาดำ ขอบเขตไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างจากฝ้าตรงที่ฝ้าจะมีลักษณะเป็นแผ่น ตำแหน่งที่พบบ่อยคือโหนกแก้ม ดั้งจมูก และบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง ปานโอตะจะแตกต่างจากปานโฮรินอกจากจะเกิดที่ผิวหนังปกติแล้วยังสามารถเกิดที่บริเวณเยื่อบุของร่างกายได้ เช่น บริเวณเยื่อบุตาขาว หรือเพดานปาก สาเหตุการเกิดกระลึก (ปานโอตะและปานโอริ) ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน เป็นอาการที่เกิดได้เองตามธรรมชาติ เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม และค่อยๆแสดงอาการชัดเจนขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ สามารถพบได้ตั้งแต่เกิดหรือพบตอนเป็นผู้ใหญ่เลยก็ได้

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Melalase Program

Link Review Detail

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Link Review Detail

พญ.วิภาวี พ่วงใส

Link Review Detail

นพ.สิทธา ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Link Review Detail

นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Link Review Detail

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี

Link Review Detail

พญ.นิรดา เชวงศรี

Link Review Detail

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Link Review Detail

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Link Review Detail

นพ.สราวุธ บุญปสาท

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Link Review Detail

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Link Review Detail

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย

Link Review Detail

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์