พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2556

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2552

แพทย์ปฎิบัติการ ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2547

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

พ.ศ. 2562

Participant in New Thermage FLX course (Hand on), Bangkok, 2019

พ.ศ. 2560

Certificate of the Attendance: “Delivering emotional attributes with the MD code Equations Symposium” Allergan Medical Institute Meeting 5th July 2017 at King Chulalongkorn Memorial Hospital

พ.ศ. 2559

RESTYLANE Optimal Balance Technology (OBT) at TRIA Medical Wellness Center 2016

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: Allergan academy asia pacific “Unlocking emotional beauty with the MD codes equations master class”, July 2016

พ.ศ. 2559

Workshop Restylane SKILLBOOSTERS, September 2016

พ.ศ. 2559

Workshop A Day with A Master Unlock the Secrets of Combination Therapy, November 2016

พ.ศ. 2559

Workshop “Facial Harmonization with Botulinum toxin A and Filler” with Dr. Woffles Wu, Singapore 2016

พ.ศ. 2559

Workshop Restylane SKILL BOOSTERS “Transform your patients with the power of enhance” Full - face analysis with live demonstration by True Asian Beauty Expert, November 2016

พ.ศ. 2558

GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS Day by Restylane at TRIA Medical Wellness Center 2015

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: Allergan academy asia pacific “My Beauty Plan” Allergan Academy Symposium, May 2015

พ.ศ. 2557

Scolarship award to attend the 72th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, Denver, Colorado USA, March 2014

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ถนนงามวงศ์วาน 11:30-20:00 -
อังคาร เมกาบางนา ชั้น 1 11:30-20:00 -
พุธ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 12:00-20:30 -
พฤหัสบดี เดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 11:30-20:00 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 12:00-20:30 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ