Smooth Peel Laser Program

สาขาที่ให้บริการ

Smooth Peel Laser Program
เรื่องใบหน้าสวยใส เรียบเนียน เป็นสุดยอดความปรารถนาของผู้หญิงทุกคน ปัญหารูขุมขนกว้างก็เป็นอีกสิ่งที่กวนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ปัจจุบันมีวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหน้าเนียนใสและรูขุมขนกระชับขึ้น ดูสุขภาพผิวดียิ่งขึ้นในคราวเดียวกัน ด้วยเลเซอร์ Smooth Peel

การทำงานของโปรแกรม Smooth Peel
วิธีการนี้จะใช้ผงคาร์บอน ทาบนใบหน้าแล้วให้เวลาสักพักเพื่อให้ผงคาร์บอนได้ซึมซับลงไปในรูขุมขนก่อนในขั้นแรก จากนั้นจึงส่งผ่านพลังงานเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงสูง 1,064 nm. เพื่อให้ผงคาร์บอนช่วยนำพาพลังงานลงไปให้ลึกถึงบริเวณด้านล่างของรูขุมขน เมื่อเลเซอร์ทำงานประสานกับคาร์บอนจะเกิดปฏิกิริยาความร้อนในรูขุมขนลึกกว่าการทำเลเซอร์แบบอื่นทั่วไป ช่วยให้รูขุมขนมีขนาดเล็กลง หลังเสร็จขั้นตอนทุกอย่างคนไข้ก็ยังสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติ ไม่ต้องพักหน้า ไม่มีแผล รู้สึกเพียงอุ่นๆระหว่างทำ ไม่ต้องเสียเวลาทายาชา

ระยะเวลาการทำ
20 - 30 นาที

การดูแลผิวหลังทำเลเซอร์

  • งดยาทาทุกตัวเป็นเวลา 1 วัน สามารถใช้ Aloe และสบู่ล้างหน้าได้
  • ในวันถัดไปสามารถทายาทุกตัวได้ตามปกติ
  • สามารถแต่งหน้าได้ตามปกติ
     

ขอขอบคุณงานวิจัยหลายๆชิ้นที่เป็นแหล่งข้อมูล https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799029/

 

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Smooth Peel Laser Program

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

Link Review Detail

พญ.สุจิตรา ศิริพฤกษ์พงษ์

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า