พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2559

Diving Medical Officer Course, Naval Medical Department

พ.ศ. 2556

Medical Officer Underwater Medicine Course Submarine and Underwater Medicine Unit HMAS Penguin, Sydney, Australia

พ.ศ. 2555

G.E.S.T Fellow in Surgical Dermatology Program University of Miami, Miller School of Medicine Department of Dermatology & Cutaneous Surgery, U.S.A.

พ.ศ. 2552

วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2545

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

พ.ศ. 2563

Certificate of Attendance: “45th Dermatological Society of Thailand Annual Meeting 2020”, February 2020

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “44th Dermatological Society of Thailand Annual Meeting 2019”, February 2019

พ.ศ. 2561

Certificate of Attendance: “43rd Dermatological Society of Thailand Annual Meeting 2018”, February 2018

พ.ศ. 2559

25th European Academy of Dermatology and, Venereology Congress (EADV) Vienna, Austria 2016

พ.ศ. 2558

What We Must Know about Aesthetic Injections, Institute of Dermatology Bangkok, Thailand 2015

พ.ศ. 2557

Current Issues in Dermatology, Chulalongkorn University 2014 Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2557

39th Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand Bangkok, Thailand 2014

พ.ศ. 2557

Dermoscopy/ Acne Surgery/ Immunotherapy Bangkok, Thailand 2014

พ.ศ. 2555

Advances in Dermatologic Surgery, The 31st Annual Meeting of the Florida Society Of Dermatologic Surgeons U.S.A. 2012

พ.ศ. 2555

20th Regional Conference of Dermatology (ASIAN_AUSTRALASIAN) Manila, Philippines February 20 - 23, 2012

พ.ศ. 2554

69th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, New Orleans, LA February 4 - 18, 2011

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 16:00-20:00 -
อังคาร หยุด - -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 16:00-20:00 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ