MD White Program

สาขาที่ให้บริการ

MD White Program
เป็นโปรแกรมทรีตเมนต์ด้วยเครื่อง DEP - Deep Electroporation และวิตามิน ช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใส ลดเลือนริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำ ผิวพรรณสดใส เรียบเนียนขึ้นจากภายใน สามารถทำได้กับทุกสภาพผิว

ขั้นตอนการทำ MD White Program

  • ใช้เครื่อง DEP - Deep Electroporation ช่วยเปิดเซลล์ผิว โดยหลักการใช้กระแสไฟฟ้าช่วยเปิดช่องว่างในเซลล์ผิวหน้า ทำให้วิตามิน ยา สารบำรุงต่างๆผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิตามินเพื่อรักษาฝ้า กระ ลดเลือนจุดด่างดำ และปรับสีผิวให้กระจ่างใสยิ่งขึ้น
  • White Gold Mask เป็นการมาสก์ เพื่อเพิ่มความสดใส เปล่งปลั่ง ลดเลือน ฝ้า ลดจุดด่างดำ ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสและช่วยให้ผิวตึงกระชับ
  • Biolift Instant Lifting Facial Treatment ช่วยปรับผิวใสเพิ่มความยืดหยุ่น ตึงกระชับ และช่วยลดเลือนริ้วรอย
  • Instant Oasis Mineral Water ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นสู่ผิวและช่วยทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่ม น่าสัมผัส


ผลลัพธ์หลังการรักษา

  • เพิ่มความสดใส เปล่งปลั่ง ลดเลือน ฝ้า ลดจุดด่างดำให้ผิวหน้ากระจ่างใส
  • ช่วยทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่ม น่าสัมผัส
  • ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต
  • ระหว่างทำไม่รู้สึกเจ็บ แต่จะรู้สึกสบายและผ่อนคลาย
     

ระยะเวลาในการทำนานเท่าไร ?
ใช้เวลาเพียง 30 - 45 นาทีต่อครั้ง

ควรทำบ่อยแค่ไหน ?
สามารถทำได้ทุก 1 - 2 สัปดาห์


บริเวณทั่วหน้า ราคาครั้งละ 2,500 บาท
คอร์สทั่วหน้า 6 ครั้ง 12,500 บาท

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

MD White Program

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

Link Review Detail

พญ.ชนิกา ทิพยศรี

Link Review Detail

พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

Link Review Detail

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Link Review Detail

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล

Link Review Detail

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

Link Review Detail

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

พญ.สิรินันท์ นาขวัญ

Link Review Detail

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Link Review Detail

พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

นพ.จุลภัทร สุระเสน

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Link Review Detail

พญ.นิรดา เชวงศรี

Link Review Detail

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Link Review Detail

พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

พล.อ.ท.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.วิภาวี พ่วงใส

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

พญ.พิชญา วีระชาติธวัชชัย

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย

Link Review Detail

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

นพ.มงคล ญาณโรจนะ

Link Review Detail

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Link Review Detail

นพ.สราวุธ บุญปสาท

Link Review Detail

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Link Review Detail

นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

Link Review Detail

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Link Review Detail

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Link Review Detail

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ