พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก

Clinical Fellow in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2555

Clinical fellow in dermatology, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2550

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2555

แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2553

แพทย์ใช้ทุน รพ.อำนาจเจริญ, รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ, รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3 11:30-20:00 -
เสาร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 11:00-19:30 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ