รางวัลเกียรติคุณ

มั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยจากพรเกษมคลินิก
การันตีคุณภาพด้วยรางวัลต่างๆมากมาย

highlight

The Platinum Award for Merz German Toxin 2022

“THE 8TERNITY OF SUCCESS” อนันตกาลแห่งความสำเร็จอันเป็นนิรันดร์

No.1 FRACTORA User 2022

พรเกษมคลินิกได้รับรางวัล No.1 FRACSCAR User 2022” สำหรับโปรแกรม Fracscar จากบริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด

NO.1 MORPHEUS8 USER 2022

พรเกษมคลินิกได้รับรางวัล NO.1 MORPHEUS8 User 2022” สำหรับโปรแกรม Morpheus Therapy จากบริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด

NO.1 SUBLATIVE USER 2022

พรเกษมคลินิกได้รับรางวัล “No.1 Sublative User 2022” สำหรับโปรแกรม E-two (Sublative Rejuvenation) จากบริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด

The Future of Aesthetics

พรเกษมคลินิกได้รับเกียรติจาก Allergan Aesthetics เข้าร่วมงาน The Future of Aesthetics

The Highest Successful Usage of Vbeam Laser in 2021

รางวัลการันตีคลินิกที่มียอดใช้ V-Beam เครื่องมือการรักษาสำหรับโปรแกรม E-lase เลเซอร์ลดเลือนรอยสิวสูงสุดประจำปี 2021

7TH MERZGALA FEATNOMENON

รับรางวัล The Gold Award for Merz German Toxin จาก Merz Aesthetics ประเทศไทย