รางวัลเกียรติคุณ

มั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยจากพรเกษมคลินิก
การันตีคุณภาพด้วยรางวัลต่างๆมากมาย

highlight

Award of Appreciation 2019

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ ได้เป็นตัวแทนแพทย์จากพรเกษมคลินิก เข้าร่วมงาน Exclusive Night "ALLERGAN BEAUTY DECODED"

The Expert & Most Sublative Tips User 2016

นายเเพทย์สุรเชิด ตัวเเทนพรเกษมคลินิก ได้รับรางวัล The Expert & Most Sublative Tips User 2016

The Best Performance of Candela Laser 2012

นาย แพทย์พีระ ตัวแทนพรเกษมคลินิกรักรางวัล "The Best Performance of Candela Laser 2012

Best Performance for Candelar laser for year 2014

เป็นตัวแทนของพรเกษมคลินิกเข้ารับ 2 รางวัล