Magic Clear Program

สาขาที่ให้บริการ

Magic Clear Program
โปรแกรมรักษาสิวโดยใช้หลักการร่วมกันระหว่างแสงความเข้มข้นสูง เพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียในสิว และช่วยยับยั้งการทำงานของต่อมไขมันร่วมกับการใช้เครื่องดูด (Suction) เพื่อช่วยกำจัดสิวอุดตัน สิวเสี้ยน และหนองจากการอักเสบออกจากผิวหนัง นอกจากนี้เครื่องดูด Suction จะช่วยดึงให้ผิวหนังเข้ามาเพื่อให้ได้รับแสงพลังงานมากขึ้น

Magic Clear Program สามารถรักษาสิวได้ในทุกสภาพผิว และสิวประเภทต่างๆ

  • สิวอักเสบ (แบบไม่รุนแรง)
  • สิวหนอง
  • สิวอุดตัน
     

การทำงานของ Magic Clear Program

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Magic Clear Program

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า