นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2542

อนุมัติบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2539

Fellowship สาขาตจวิทยา ภาควิชาตจวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2532

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

พ.ศ. 2563

Certificate of Participation: Redefining Panfacial: A Paradigm Shift Employing the Volumetric Structural Rejuvenation Approach: Paradigm Medical communication center, April 2020

พ.ศ. 2562

ประกาศนียบัตรอบรม Workshop Venous Basic Course 2019 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 62 โดยสมาคมโรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดดำ

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: A New Solution to Better Skin Quality, June 2019

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: Real Lives, Real Vision, Allergan Medical Institute, Monte - Carlo, Monaco, April 2017

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: AMWC Aesthetic Anti-aging Medical World Congress: Monte Carlo Monaco, 2017

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute Meeting, Pringy, France: April 5th, 2017

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: Hands on Cadaver dissection: Applied anatomy workshop Singapore, 2016

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: Unlocking emotional beauty with the MD codes equations master class: King Chulalongkorn memorial hospital, July 2016

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: Hands on cadaver dissection: King Chulalongkorn Memorial Hospital, 2016

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute: Hands on workshop unlocking the code to facial rejuvenation, 2016

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: Allergan academy asia pacific "Vobella injection hands-on workshop", May 2015

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: Aesthetic antiaging Medical World Congress: Montecarlo Monaco, April 2015

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: Asia Pacific Medical Aesthetic congress: Allergan Academy in Manila, March 2013

พ.ศ. 2555

Diploma in filler injection: Injectnow academy, 2012

พ.ศ. 2548

Short course training in Mesotherapy: Mesotherapy International Social of Mesotherapy (France), 2005

พ.ศ. 2541

Laser and Sclerotherapy Dermatology Associates San Diego, USA, March - April 1998

พ.ศ. 2537

Diploma of Fitness and Nutrition International/ Correspondence School at Scranton, USA, 1994

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี สยามสแควร์วัน ชั้น 6 11:00-20:30 -
ศุกร์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00-20:00 -
เสาร์ เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 12:00-20:30 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ