Self Plasma Therapy Program

สาขาที่ให้บริการ

Self Plasma Therapy Program คือการฟื้นฟู รักษาผิวด้วย Growth factors ที่สกัดจากเกล็ดเลือดของเราเอง Growth factors เป็นสารที่ช่วยให้เกิดการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ สร้างคอลลาเจน อิลาสติน ในส่วนของใบหน้า จะช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย รักษาแผลเป็น หลุมสิว ในส่วนของเส้นผม ช่วยในการรักษาผมบางจากพันธุกรรม และผมร่วงเป็นหย่อมที่ไม่ได้ผลจากการรักษาโดยวิธีการอื่นๆ

Self Plasma Therapy โดย Regen lab ที่พรเกษมคลินิก

Self Plasma Therapy เป็นการรักษาที่มีการทำมานาน แต่ยังมีข้อถกเถียงในขบวนการปั่นเลือด และการแยกเกล็ดเลือดเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด มาตรฐานในแต่ละที่ที่ทำจึงแตกต่างกันไป รวมถึงราคาของการรักษา นโยบายหลักของพรเกษมคลินิก คือ การคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการรักษาเป็นหลัก ดังนั้น ทางคลินิกจึงเลือกใช้อุปกรณ์ของ RegenLab จากสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีในการทำเซลล์บำบัดอันดับต้นๆ ของโลก และผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาประเทศไทย

โปรแกรม Self Plasma Therapy ของ Regenlab ประกอบด้วย อุปกรณ์เจาะเลือด หลอดเก็บเลือด ที่เป็นระบบปิด ไม่มีการเปิดสัมผัสกับภายนอก จึงมั่นใจถึงความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนจากภายนอก ร่วมกับเครื่องมือปั่นเตรียมเกล็ดเลือดที่มีมาตรฐาน หลอดเก็บเลือดที่เตรียมเฉพาะสำหรับการแยกเกล็ดเลือดที่มีจำนวนพอเหมาะในการรักษา ดังนั้น เราจึงมั่นใจในคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ในการรักษาโดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมมา

การปฏิบัติตัวหลังจากรักษาด้วยโปรแกรม Self Plasma Therapy

  • เลี่ยงการออกแดด 24 ชั่วโมง
  • งดล้างหน้าหลังทำการรักษา และสามารถแต่งหน้าหลังจากที่รักษาไปแล้ว 24 ชั่วโมง
  • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการช้ำและบวมรุนแรงมากขึ้น
  • เลี่ยงการทานอาหารเสริม เช่น วิตามินรวม, น้ำมันปลา และวิตามิน B, E เป็นเวลา 1 – 2 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นตัวยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด

 

ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงหรืออยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ก่อนทำการรักษาด้วยโปรแกรม Self Plasma Therapy

1. ผู้ที่ทานยาใน 3 กลุ่มดังนี้ ควรงดรับประทานก่อนการรักษา 7 วัน
– NSAIDs (ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช้สเตียรอยด์)
– Retinol (วิตามินเอ)
– Alpha Hydroxyl Acid (กรด AHA)

2. ผู้ที่มีอาการ Autoimmune Diseases

3. ผู้ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

4. ผู้ที่เป็นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งกระดูกหรือมะเร็งหลอดเลือด

5. ผู้ที่มีฮีโมโกบินต่ำกว่า 10 กรัม/ เดซิลิตร หรือมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำรุนแรง

(ภาพจากบริษัทผู้ผลิตเครื่อง ผลลัพธ์หลังการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล)

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Self Plasma Therapy Program

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Link Review Detail

พล.อ.ท.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ

Link Review Detail

นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย

Link Review Detail

นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร

Link Review Detail

นพ.สราวุธ บุญปสาท

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์