พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2547

อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

พ.ศ. 2546

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2543

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2539

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

พ.ศ. 2563

"24th" Regional Conference of Dermatology (Asian - Australasian) @Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 25 - 28 February 2020

พ.ศ. 2563

Advance Contouring Technique For Face and Beyond "New Paradigm shift of Dysport" By Galderma Aesthetic Thailand @Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 19 February 2020

พ.ศ. 2562

"Share The Experience 2019" By Galderma Aesthetic Thailand @Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 17 October 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance "AMI Masterclass: A New Solution to Better Skin Quality", King Chulalongkorn, 26 June 2019

พ.ศ. 2562

"44th" Annual Meeting of Dermatological Society of Thailand @Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 20 - 22 March 2019

พ.ศ. 2562

Scientific Symposium on DYSPORT @Waldorf Astoria Hotel, 14 February 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance "Going Beyond Beauty: Patient insights into Optimums Outcomes" By Allergan Medical Institute Exchange @TRIA Medical Wellness Center, 17 January 2019

พ.ศ. 2561

International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) @Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 22 - 24 November 2018

พ.ศ. 2561

Restylane OPTIMAL BALANCE TECHNOLOGY @TRIA Medical Wellness Centerm, 21 September 2018

พ.ศ. 2561

Lip Day by Restylane @TRIA Medical Wellness Center, 8 February 2018

พ.ศ. 2561

"IMCAS World Congress 2018" @Paris, France (Palais des Congress), 31 January - 2 February 2018

พ.ศ. 2560

International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) @Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 23 - 25 November 2017

พ.ศ. 2560

International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine ("7TH" ITCAM) @Chulalongkorn Hospital & Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 8 - 12 July 2017

พ.ศ. 2560

Joint Meeting of International contact Dermatitis Research Group and "42nd" Annual Meeting of Dermatological Society of Thailand @Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 22 - 24 March 2017

พ.ศ. 2559

International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) @Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 24 - 26 November 2016

พ.ศ. 2559

Aesthetic Dermatology Academy Conference - Aesthetic Medicine Summit Join Aesthetic Dermatology Conference (ADAC) @Radisson Blue Hotel, 18 - 19 August 2016

พ.ศ. 2559

International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine ("6TH" ITCAM) @Centara Grand at Central Ladprao, 22 - 26 June 2016

พ.ศ. 2558

International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) @Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 9 - 10 October 2015

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระ ชั้น 3 11:30-20:00 -
อังคาร เดอะมอลล์บางแค ชั้น 2 11:30-20:00 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ เดอะมอลล์บางแค ชั้น 2 11:30-20:00 -
เสาร์ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 11:00-19:30 -
อาทิตย์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00-19:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ