Aura Bright Program

สาขาที่ให้บริการ

โปรแกรม AuraBright 

คือการใช้ Electroporation ทำให้เกิดช่องเล็กๆที่ผนังเซลล์ผิวหนัง เป็นช่องทางให้สารบำรุงผิวและวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวหนัง ผสานกับมาส์กในขั้นตอนสุดท้ายทำให้ใบหน้ามีความกระจ่างใสขึ้น ช่วยลดความแห้งกร้านของผิว ผลของการทำเทียบเท่ากับการใช้มอยซ์เจอไรเซอร์จำนวนมาก อีกทั้งสามารถนำสารบำรุงผิวเข้าใต้ผิวหนังในระดับลึกได้ดีกว่าไอออนโตและดีกว่าโฟโน โดยแพทย์จะตรวจสภาพผิวหน้า เลือกวิตามินและสารบำรุงผิวที่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าและปัญหาของแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์หลังทำ

  • ลดรอยจุดด่างดำ
  • ลดกระ ฝ้า
  • ทำให้ผิวชุ่มชื่น สดใส ดูมีสุขภาพดี
  • ผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้น
     

ระยะเวลาการทำ
ใช้เวลา 90 นาที (สามารถทำได้ทุกๆ 1 สัปดาห์หรือ บ่อยครั้งตามที่คุณต้องการ)

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Aura Bright Program

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

Link Review Detail

พญ.สิรินันท์ นาขวัญ

Link Review Detail

นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

Link Review Detail

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

Link Review Detail

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์