พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2554

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2549

อบรมระยะสั้น Laser for Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2548

Diploma course of dermatology สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2545

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

Dermatologist พรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2563

Advance contouring Technique for FACE and BEYOND, The new paradigm shift of Dysport, GALDERMA Aesthetics Thailand

พ.ศ. 2562

Improve Your Patient’s Facial Complexion Learn from the Master: Satisfaction and Safety Concept, Celeste Thailand

พ.ศ. 2562

The Allergan Medical Institute? (AMI) Hands-on Workshop “ Unlocking the code to facial revitalisation with the MD CODE - lower face, TRIA Medical wellness Centre

พ.ศ. 2562

The Allergan Medical Institute? (AMI) Hands-on Workshop “ Holistic approaches to address patient motivations - Botulinum Toxin type A”, TRIA Medical wellness Centre

พ.ศ. 2562

Certificate of Comprehensive Head and Neck Reconstructive and aesrhetic sugery 10th cadaveric Workshop, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2562

The Allergan Medical Institute? (AMI) masterclass 2 “Unlocking the message of the face with MD code formular" at TRIA Medical wellness Centre, TRIA Medical wellness Centre

พ.ศ. 2562

Participant in New Thermage FLX course (Hands on), Bangkok, 2019

พ.ศ. 2562

Ultherapy Real matters day, MERZ AESTHETICS, Waldorf Astonis Bangkok

พ.ศ. 2561

MD Codes?? Visionary/ Distinction, Taiwan 2018

พ.ศ. 2561

GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS DAY by Restylane, TRIA Medical wellness Centre

พ.ศ. 2559

Workshop Restylane SKILL BOOSTERS: September 2016

พ.ศ. 2559

Workshop A Day with A Master Unlock the Secrets of Combination Therapy: November 2016

พ.ศ. 2559

Certificate of attendance: Allergan academy asia pacific “ Unlocking emotional beauty with the MD codes equations master class: July 2016

พ.ศ. 2558

Certificate of attendance: Allergan academy asia pacific “ My Beauty Plan “ Allergan Academy Symposium: May 2015

พ.ศ. 2558

Workshop “Facial Harmonization with Botulinum toxin A and Filler” with Dr. Woffles Wu, Singapore

พ.ศ. 2558

Workshop Restylane SKILL BOOSTERS “ Transform your patients with the power of enhance” Full-face analysis with live demonstration by True Asian Beauty Expert: November 2016

พ.ศ. 2546

แพทย์ใช้ทุน รพ.สงขลา จังหวัดสงขลา

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 11:30-20:00 -
อังคาร เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 11:30-20:00 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระ ชั้น 3 11:30-20:00 -
ศุกร์ เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 11:30-20:00 -
เสาร์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00-19:30 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ