Smooth Skin Program

สาขาที่ให้บริการ

Smooth Skin Program
เป็นโปรแกรมการใช้แสงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 1,550 nm. โดยใช้หลักการของ Fractional Photothermolysis แบ่งพลังงานแสงเลเซอร์ให้เป็นจุดเล็กๆ กระจายทั่วผิวหน้า วิธีการนี้ทำให้แสงเลเซอร์ลงไปได้ลึกจึงเกิดแผลด้านบนน้อย ทำให้ระยะเวลาการฟื้นฟูผิวสั้นลงกว่าวิธีเลเซอร์แบบเดิม อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ส่งผลให้ผิวเรียบเนียนขึ้น ริ้วรอยลดเลือนลง หลุมสิวตื้นขึ้น หลังทำจะเกิดรอยเเดงประมาณ 3 – 5 วัน สามารถหายได้เอง ดังนั้นควรทายาหลังเลเซอร์เพื่อให้เซลล์สร้างผิวใหม่ เพราะจะมีการตกสะเก็ดเป็นตารางเล็กๆ ซึ่งจะหลุดออกเองใช้เวลาประมาณ 5 – 7 วัน

การทำงานของ Smooth Skin Program
แพทย์จะยิงเลเซอร์เพื่อให้มีการกระจายทั่วบริเวณพื้นที่ที่ต้องการทำการรักษาโดยสามารถขยายพื้นที่ได้สูงสุดถึง 5 ตารางเซ็นติเมตร ทำให้สามารถทำการรักษาแผลเป็นหลุมสิว รูขุมขน ได้อย่างรวดเร็ว สามารถกำหนดความหนาเเน่นของเลเซอร์ในการรักษาได้ตามสภาพผิวหน้าของคนไข้ ทำให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดเเก่คนไข้ทุกประเภท เเม้ว่าจะมีปัญหาหรือสภาพผิวที่เเตกต่างกัน สามารถดูแลรักษาปัญหาผิวของคนไข้ได้หลากหลายทั้งแผลเป็นหลุมสิวและรูขุมขนกว้างขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และคำแนะนำของแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง

ผลลัพธ์การรักษา

  • หลุมสิวตื้นขึ้น
  • รูขุมขนเล็กลง ผิวเรียบเนียนมากขึ้น
  • ริ้วรอยลดเลือนลง

 

ระยะเวลาในการทำนานเท่าไร ?
ใช้เวลาเพียง 15 – 20 นาทีต่อครั้ง (ปะยาชาก่อน 45 นาที)

ควรทำบ่อยแค่ไหน ?
ทำได้ทุก 2 สัปดาห์จนเห็นผลเป็นที่น่าพึงพอใจ

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Smooth Skin Program

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

พญ.พิชญา วีระชาติธวัชชัย

Link Review Detail

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์

Link Review Detail

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

พญ.วิภาวี พ่วงใส

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Link Review Detail

นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย

Link Review Detail

พญ.ชนิกา ทิพยศรี

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Link Review Detail

พญ.นิรดา เชวงศรี

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Link Review Detail

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Link Review Detail

พล.อ.ท.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ

Link Review Detail

พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Link Review Detail

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Link Review Detail

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

Link Review Detail

พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล

Link Review Detail

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

นพ.สราวุธ บุญปสาท

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

Link Review Detail

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

นพ.สิทธา ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Link Review Detail

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์