นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2542

อนุมัติบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2534

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

Dermatologist พรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2537

แพทย์เวชกรรม โรงพยาบาล บำราศนราดูร จ.นนทบุรี

พ.ศ. 2535

แพทย์เวชกรรม สถานพยาบาลโนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M 11:30-20:00 -
อังคาร หยุด - -
พุธ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 11:00-19:30 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 11:00-19:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ