ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากพรเกษมคลินิก

Pornkasem x Juvederm VOLUX

แพทย์ผิวหนังพรเกษมคลินิกเข้าร่วมงาน REVOLUXTION เปิดตัว Filling Substance ตัวใหม่ล่าสุดของ Allergan Aesthetics, an AbbVie company

6TH MERZ GALA THAI NIGHT: THE SIXCESS STATION

สวยเหนือกาลเวลา ด้วย New Ultherapy SPT กับ Merz Aesthetics เครื่องแท้เต็มมาตรฐาน

งานอบรมสัมมนาประจำปีเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63

บรรยากาศงานอบรมสัมมนาประจำปีของพรเกษมคลินิก เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63 One Day Trip กับกิจกรรม “ล่องเรือ ไหว้พระ ตะลุยเกาะเกร็ด”

Pornkasem Fancy Mask Party 2020

บรรยากาศงานอบรมสัมมนาประจำปีของพรเกษมคลินิก ที่ผ่านมาในวันที่ 11 ธ.ค. 63 พร้อมกับธีม “Pornkasem Fancy Mask Party”

พรเกษมคลินิกได้บริจาคเครื่อง Therabeam UV 308 mini ให้แก่ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

พรเกษมคลินิกได้บริจาคเครื่อง Therabeam UV 308 mini ให้แก่ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

ปันน้ำใจสู่ชุมชน

ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พรเกษมคลินิก ระดมนำถุงยังชีพและอาหารแจกให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19