ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากพรเกษมคลินิก

งานอบรมสัมมนาประจำปีเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63

บรรยากาศงานอบรมสัมมนาประจำปีของพรเกษมคลินิก เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63 One Day Trip กับกิจกรรม “ล่องเรือ ไหว้พระ ตะลุยเกาะเกร็ด”

Pornkasem Fancy Mask Party 2020

บรรยากาศงานอบรมสัมมนาประจำปีของพรเกษมคลินิก ที่ผ่านมาในวันที่ 11 ธ.ค. 63 พร้อมกับธีม “Pornkasem Fancy Mask Party”

พรเกษมคลินิกได้บริจาคเครื่อง Therabeam UV 308 mini ให้แก่ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

พรเกษมคลินิกได้บริจาคเครื่อง Therabeam UV 308 mini ให้แก่ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

ปันน้ำใจสู่ชุมชน

ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พรเกษมคลินิก ระดมนำถุงยังชีพและอาหารแจกให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

PORNKASEM NEON NIGHT PARTY 2019

ในวันที่ 10 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัดได้มีการจัดงานเลี้ยงประจำปี 2019

#SAVEUBON

บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจให้กับพี่น้องภาคอีสาน