พญ.ณัชชา จันทะยานี

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2561

วุฒิบัตรตจวิทยา(ผิวหนัง) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2556

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Board of Internal Medicine)

พ.ศ. 2550

แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประสบการณ์

พ.ศ. 2562

อายุรแพทย์แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา(ผิวหนัง) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ศ. 2558

อายุรแพทย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

พ.ศ. 2556

แพทย์ประจำบ้าน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ศ. 2553

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ จ.สงขลา

พ.ศ. 2551

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 11:30-20:00 -
พุธ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 12:00-20:30 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 12:00-20:30 -
เสาร์ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 12:00-20:30 -
อาทิตย์ สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 5 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ