พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2555

Master of Science (M.Sc.) Program in Dermatology, Srinakharinwirot University

พ.ศ. 2553

Research Fellowship in Dermatology, Srinakharinwirot University

พ.ศ. 2549

แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

2015

Certificate of Attendance: The Advanced Hyaluronic Acid Workshop How experts do advanced filler injection for the best outcome Held in Bangkok on Wednesday October 7th, 2015

2012

แพทย์ประจำศูนย์ผิวหนัง รพ.จุฬารัตน์ 1, 3

2012

Certificate of Attendance: International Congress of Aesthetic Dermatology January 20 - 21, 2012 Bangkok, Thailand

2011

Certificate of Attendance: 22nd World Congress of Dermatology held in Seoul, Korea from May 24 - 29, 2011

2011

Certificate of Achievement: A Training Workshop on Introduction to Health Economic Evaluation organized by the Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) from July 4 - 5, 2011

2010

Certificate of attendance: 1st ICAD International Congress of Aesthetic Dermatology in partnership with 3rd ECAA Eurasian Congress in Aesthetic and Antiaging from January 22 - 23, 2010 Bangkok Thailand

2010

Certificate of CME Participation ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ได้เข้าร่วม การอบรมฟื้นฟูวิชาการหรือการอบรมระยะสั้น ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2553 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดโดย ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็ก

2009

แพทย์ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2006

แพทย์เวชปฏิบัติ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3 12:00-20:00 -
พุธ ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3 12:00-20:00 -
พฤหัสบดี โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 11:30-20:00 -
ศุกร์ เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 12:00-20:30 -
เสาร์ เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 12:00-20:30 -
อาทิตย์ เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ