นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Clinical Fellow Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2560

Certificate in Aesthetic Dermatology

พ.ศ. 2559

Clinical Fellow in Dermatology from Institute of Dermatology

พ.ศ. 2554

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาลัยมหิดล

ประสบการณ์

พ.ศ. 2561

Certificate of Attendance: “The IMCAS asia & ITCAM 2018”

พ.ศ. 2558

Certificate of Training: Update Techniques for Botulinum Toxin and Dermal Fillers, International Congress in Aesthetic Dermatology (ICAD), January 2015

พ.ศ. 2556

นายแพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

พ.ศ. 2555

แพทย์ใช้ทุนปีหนึ่ง โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

-

Trainer in advace HA Filler Injection

-

10 Years Experience in All Area Botox and Filler Injection

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 11:00-19:30 -
ศุกร์ เดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 11:30-20:00 -
เสาร์ เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M 11:30-20:00 -
อาทิตย์ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 11:00-20:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ