พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2546

หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

พ.ศ. 2545

วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2542

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

พ.ศ. 2539

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2538

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

พ.ศ. 2562

Participant in New Thermage FLX course ( Hands on), Bangkok, 2019

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: “Delivering emotional attributes with the MD codes Equations Symposium” Allergan Medical Institute Meeting 5th July 2017 at King Chulalongkorn Memorial Hospital

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร สยามสแควร์วัน ชั้น 6 11:30-20:30 -
พุธ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 11:00-20:30 -
พฤหัสบดี เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1 11:30-20:00 -
ศุกร์ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 11:30-20:00 -
เสาร์ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ