นพ.สราวุธ บุญปสาท

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2550

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) รามาธิบดี (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2542

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2550

วุฒิบัตรตจวิทยา รพ. รามาธิบดี

พ.ศ. 2550

แพทย์ประจำบ้านหน่วยผิวหนัง รพ. รามาธิบดี

พ.ศ. 2545

หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว รพ. รามาธิบดี

พ.ศ. 2543

แพทยใช้ทุน รพ.เบตง จ.ยะลา

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 11:30-20:00 -
อังคาร เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1 11:30-20:00 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 11:30-20:00 -
ศุกร์ เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M 11:30-20:00 -
เสาร์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ