นพ.มงคล ญาณโรจนะ

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2553

วท.ม. (ตจวิทยา): M.Sc. (Dermatology), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. 2550

วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง): M.Sc. (Cosmetic Science), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. 2546

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2546

ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2541

แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2560

Ph.D.(Dermatology) Candidate, School of Anti - Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, 2017 - present

พ.ศ. 2555

Head of Dermatologic & Anti - Aging Clinic, Mae Fah Luang University Hospital, Chiang Rai, 2010 - 2012

พ.ศ. 2553

Speaker on Tip in treatment of Facial hair, Radisson, Bangkok, 2010

พ.ศ. 2553

Presented Scientific paper held by Mae Fah Luang University, Bangkok, Thailand, May, 2010

พ.ศ. 2552

Master of Science, Dermatology, Mae Fah Luang University, 2008 - 2010

พ.ศ. 2552

Attended conference on Fresh Cell Therapy held by Villa Medica, Germany, November, 2009

พ.ศ. 2552

Visited at Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan, April, 2009

พ.ศ. 2550

Visited at Research Center Shiseido, Tokyo, Japan Visited at Research Center Kao, Tokyo, Japan, November, 2007

พ.ศ. 2550

Master of Science, Cosmetics Science, Mae Fah Luang University, 2006 - 2007

พ.ศ. 2549

Presented Scientific paper held by Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery, Bangkok, December, 2007

พ.ศ. 2548

Columnist on The Society of Cosmetic Chemists of Thailand magazine, 2006

พ.ศ. 2548

Attended conference on Current Practice in Medical and Cosmetic Dermatology held by Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand, October, 2006

พ.ศ. 2548

Certificate of Advanced Cosmetic Science for Hair and Nail. Mae Fah Luang University, October, 2006

พ.ศ. 2548

Certificate of Advanced Cosmetic Science for skin. Mae Fah Luang University, May, 2006

พ.ศ. 2547

Attended conference on Age Reverse held by Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery, November, 2005

พ.ศ. 2546

Diploma in Medical Science Clinic (Surgery), Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, 2002 - 2003

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 11:30-20:00 -
อังคาร นครปฐม 11:30-20:00 -
พุธ เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี ซีคอนบางแค ชั้น 3 11:30-20:00 -
ศุกร์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 11:30-20:00 -
เสาร์ ซีคอนบางแค ชั้น 3 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ