พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2558

American Board of Anti - Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M)

พ.ศ. 2554

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. 2550

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: 8th Regional Scientific Meeting on Pediatric Dermatology (RPD) in collaboration with 40th Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST) in Bangkok, Thailand, March 4 - 6, 2015

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: Educational Activity at the 6th American Academy in Anti-Aging and Aesthetic Medicine in Bangkok, Thailand, September 6 - 8, 2014

พ.ศ. 2557

ประกาศนียบัตรเขาร่วมฝึกอบรม เรื่องคีเลชั่นบำบัด (ChelationTherapy) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา ชลบุรี โดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: Educational Activity at the Lifetime by A4M Thailand in Bangkok, Thailand, September 6 - 8, 2013

พ.ศ. 2556

Certificate of Completion: English Language Program Spring 2013 January 14 – May 6 from The International Office of The University of Texas at Austin English as a Second Language Services

พ.ศ. 2556

A $1,300 scholarship for full-time study at ESL Services Spring 2013 from The International Office of The University of Texas at Austin English as a Second Language Services

พ.ศ. 2556

Certificate of Completion: English Language Program Fall 2012 August 27 – December 10 from The International Office of The University of Texas at Austin English as a Second Language Services

พ.ศ. 2555

Certificate of Merit to certify the first prize in oral presentation during the conference “All you should know in Cosmetic Dermatology” May 26 - 27th, 2012 organized by Mae Fah Luang University

พ.ศ. 2555

Certify to has given an oral presentation in the 6th Mae Fah Luang Annual Research Conference in Dermatology and Aesthetic Dermatology 2012 by School of Anti-aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Bangkok, Thailand, May 26 - 27th, 2012

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4 11:30-20:00 -
อังคาร เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 2 11:30-20:00 -
พุธ เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 2 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 11:00-19:30 -
อาทิตย์ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ