พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2561

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2556

Diploma in Dermatology คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2552

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2546

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประสบการณ์

พ.ศ. 2561 - 2563

อาจารย์แพทย์ หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2557 - 2561

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2556 - 2557

แพทย์ผู้ช่วยวิจัยทางตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2555 - 2556

แพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรทางตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2554 - 2555

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2553 - 2554

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2552 - 2553

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2 11:30-20:00 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 11:00-19:30 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 12:00-20:30 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ