พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Fellow in dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2562-2564

Clinical fellow in dermatology, Institute of Dermatology

พ.ศ.2552-2558

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2549-2552

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2564

Certificate of Participation: “Basic to Advance Botox injections Facial Design and Injection Lipolysis” by Aesthetic Concept Academy (ACA)

พ.ศ. 2563

Certificate of Attendance: “ADAC WEEKEND FORUM 2020” by Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC): intensive training course with hand-on workshop

พ.ศ. 2563 - 2564

แพทย์ผิวหนัง Part-time รพ.ภัทร – ธนบุรี

พ.ศ. 2561

ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38 จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

พ.ศ. 2559

เข้าร่วมประชุมวิชาการ “10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหแพทย์ทั่วไป” ครั้งที่ 5 จัดโดย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559

พ.ศ. 2559-2561

แพทย์ ใช้ทุน รพ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

พ.ศ. 2558-2559

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.สิงห์บุรี

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 12:00-20:30 -
พุธ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 12:00-20:30 -
พฤหัสบดี ถนนงามวงศ์วาน 12:00-20:30 -
ศุกร์ เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2 11:30-20:00 -
เสาร์ เซ็นทรัลอยุธยา ชั้น 1 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ