พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2543

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

Dermatologist พรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2562

Holistic approaches to address patient motivations-Botulinum toxin type A by AMI (Allergan Medical Institute consultation): Hand-on workshop, 5th April 2019

พ.ศ. 2562

Ultherapy real Matters day, 10th September 2019

พ.ศ. 2562

Going beyond beauty: Course consulting to drive best outcomes by AMI (Allergan Medical Institute consultation), 12th September 2019

พ.ศ. 2562

Chulalongkorn Annual Surgery & Aesthetic Conference 2019, 20th December 2019

พ.ศ. 2561

DST Annual Meeting 2018 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS DAY by Restylane ณ สถาบัน TRIA

พ.ศ. 2553

แพทย์ประจำ รพ.ขอนแก่นราม

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ PKS Laser Clinic ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 3 11:00-19:00 -
อังคาร หยุด - -
พุธ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1 11:00-19:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 11:00-19:00 -
อาทิตย์ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 11:00-19:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ