พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2550

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง (Diploma Course in Dermatosurgery)

พ.ศ. 2546

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2539

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: "AMI Masterclass: A New Solution of Better Skin Quality", June 2019

พ.ศ. 2562

Participant in New Thermage FLX course (Hands-on), Bangkok, Thailand, 2019

พ.ศ. 2561

Certificate of Attendance: “International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD)”, Nov 2018

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: “Delivering Emotional Attributes With The MD Code Equation Symposium”, July 2017

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute “Hands-on Workshop for Volite Injection”, 2017

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute “Unlocking The Code of Facial Revitalization”, January 2016

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute “Hands-on Workshop for Voluma and Volbella injection”, 2015

พ.ศ. 2551

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ปราจีนบุรี

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 11:30-20:00 -
อังคาร หยุด - -
พุธ เดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 2 11:30-20:00 -
ศุกร์ เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 2 11:30-20:00 -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 11:00-19:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ