นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2550

Visiting fellow in Dermatologic Laser Surgery. Division of Dermatology, Department of Medicine. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

พ.ศ. 2550

วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2547

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2543

แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

พ.ศ. 2563

Certificate of Attendance: MD Codes Immersion (Allergan Medical Institute Meeting) on 17th - 21st July 2019 at Korea University College of Medicine, Yukwangsa Hall Korea in Seoul, South Korea

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: Juvederm Volite soft launch A new solution of better skin quality 14th May 2019 at TRIA Medical Wellness Center

พ.ศ. 2562

Certificate of Completion: Cadaver Clinical Anatomy Workshop of The 5th GALAA Conference on 28th April 2019 at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2562

Participant in New Thermage FLX course (Hands on), Bangkok, 2019

พ.ศ. 2561

Thursday, 15th November 2018: Allergan Juvederm Fillers Manufactory at Pringy, France

พ.ศ. 2561

Wednesday, 14th November 2018: Dr. Raspaldo’s Clinic visit at Geneva, Switzerland

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance "Delivering emotional attributes with the MD codes Equations Symposium" Allergan Medical Institute Meeting 5th July 2017 at King Chulalongkorn Memorial Hospital

พ.ศ. 2560

Belkyra Masterclass for redefining the total face 2nd September 2017

พ.ศ. 2560

Australasian Society of Cosmetic Dermatologists Symposium 1st - 3rd September 2017

พ.ศ. 2560

Australasian Society of Cosmetic Dermatologists non surgical rejuvenation and live injecting masterclass 31st August 2017

พ.ศ. 2559

RESTYLANE Optimal Balance Technology (OBT) at TRIA Medical Wellness Center 2016

พ.ศ. 2558

GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS DAY by Restylane at TRIA Medical Wellness Center 2015

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: "8th Regional Scientfic Meeting on Pediatric Dermatology(RPD)" in collaboration with “40th Dermatological Society of Thailand Annual Meeting 2015”(DST), 4th-6th March 2015

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: “39th Dermatological Society of Thailand Annual Meeting 2014”, March 2014

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 11:30-20:30 -
อังคาร หยุด - -
พุธ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 12:00-20:30 -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 11:30-20:30 -
ศุกร์ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1 11:30-20:00 -
เสาร์ เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ