นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2555

Master Degree of Science in Dermatology, School of Anti-aging and regenerative medicine, Mae FahLuang University, Thailand

พ.ศ. 2550

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2555

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553

แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

พ.ศ. 2551

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลอยุธยา ชั้น 1 11:30-20:00 -
อังคาร เซ็นทรัลอยุธยา ชั้น 1 11:30-20:00 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลอยุธยา ชั้น 1 11:30-20:00 -
ศุกร์ เซ็นทรัลอยุธยา ชั้น 1 11:30-20:00 -
เสาร์ เดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 12:00-20:30 -
อาทิตย์ เซ็นทรัลอยุธยา ชั้น 1 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ