นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2543

อนุมัติบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2535

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

Dermatologist พรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2540

Certificate in Nail Surgery Klinikum Wuppertal Germany

พ.ศ. 2540

Fellow in Dermatology โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. 2538

เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลนราธิวาส

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 12:00-20:30 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ PKS Laser Clinic ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 3 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ