พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Fellow in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2558

Fellowship Anti - Aging and Regenerative Medicine

พ.ศ. 2557

American Academy of Anti - Aging Medicine Diplomate

พ.ศ. 2554

Fellow in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2553

Residency, Family Medicine, Chiang Mai University Hospital, Chiang Mai University

พ.ศ. 2551

Internship, Family Medicine, Chiang Mai University Hospital, Chiang Mai

พ.ศ. 2550

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 11:30-20:00 -
อังคาร ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 11:00-19:30 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 11:30-19:30 -
เสาร์ เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 11:30-19:30 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ