พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2548

Fellowship in Dermatology

พ.ศ. 2547

Diploma in Dermatology

พ.ศ. 2542

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2554

สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2553

Certificate of attendance 11th world angress of Pediatric Dermatology, 2010

พ.ศ. 2553

Certificate of meeting attendance American Academy of Dermatology, 2010

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3 11:30-20:00 -
อังคาร หยุด - -
พุธ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 11:00-20:30 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 11:00-20:30 -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 11:00-20:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ