พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2550

วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2543

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

Dermatologist พรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2562

Certficate of attendance: Unlocking the message of the face with MD Codes Formula, October 2019, TRIA, Bangkok

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: AMI Immersion meeting 2019, Korea University College of Medicine, Seoul, Korea, July 2019

พ.ศ. 2562

Participant in New Thermage FLX course (Hands on), Bangkok, 2019

พ.ศ. 2562

GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop Lips day by Restylane, TRIA 2018

พ.ศ. 2562

Restylane Optimal balance technology (OBT), 2018

พ.ศ. 2561

Applied Anatomy workshop by Allergan Medical Institute, The Academia, Singapore, December 2017

พ.ศ. 2561

Certificate of attendance: Hands on workshop Unlocking Emotional Beauty with the MD-codesTM Equations, Master class, King Chulalongkorn Memorial Hospital, 2017

พ.ศ. 2560

Participant in In-house training by Pornkasem Laser Clinic, "The Whole Face Approach with Botulinum Toxin A and Hyaluronic acid"

พ.ศ. 2559

Certificate of attendance: Allergan Medical Institute, Unlocking the code of facial revitalization, January 2016

พ.ศ. 2550

Residency Training in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2545

แพทย์เวชกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2544

แพทย์เวชกรรมทั่วไป ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 12:00-20:30 -
อังคาร สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 11:30-20:00 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 11:00-20:00 -
ศุกร์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 11:30-20:00 -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 11:00-19:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ