พญ.สุพร จุฑามณี

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2545

ประกาศนียบัตรขั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2541

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

พ.ศ. 2563

24th Regional Conference of Dermatology (Asian-Australasian) in conjunction with 45th Annual Scientific Meeting of the Dermatological Society of Thailand, February 2020

พ.ศ. 2562

44th Annual Meeting of Dermatological Society of Thailand, March 2019

พ.ศ. 2562

Participant in New Thermage FLX course “Hands on” Bangkok, 2019

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance “Deliverling emotional attributes with the MD codes Equations Symposium” Allergan Medical Institute Meeting at King Chulalongkorn Memorial Hospital, July 2017

พ.ศ. 2560

Joint Meeting of International Contact Dermatitis Research Group and “42nd” Annual Meeting of Dermatological Society of Thailand, March 2017

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: Unlocking emotional beauty with the MD codes Equations at King Chulalongkorn Memorial Hospital, July 2016

พ.ศ. 2553

Certificate of Attendance: American Academy of Dermatology (ADD) Miami, Florida U.S.A., Mach 2010

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 11:00-19:30 -
อังคาร เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M 11:30-20:00 -
พุธ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 11:00-19:30 -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 11:30-20:00 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ