พญ.นิรดา เชวงศรี

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2556

Master of Science in Dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. 2551

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2560

Attendance to Advanced Hyaluronic Acid Injection workshop; Allergan Medical Institute

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: Hands-on workshop unlocking the code to facial rejuvenation, Allergan Medical Institute

พ.ศ. 2556

2nd Prize an oral presentation in the 8th Mae Fah Luang annual Research Conference in Dermatology & Aesthetic Dermatology 2013; School of Anti - Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: "Current Issue in Dermatology 2013", The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

พ.ศ. 2555

Certificate of Training: course "Perfect Lift Perfect Life by MIRACU"

พ.ศ. 2555

Certificate of Training: course for the use of Restylane

พ.ศ. 2554

Certificate of Attendance to the valuable knowledge of update treatment in cosmetic dermatology, School of Anti - Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University

พ.ศ. 2554

แพทย์ทั่วไป แผนกผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชล2

พ.ศ. 2552

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลชลบุรี

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4 11:30-20:00 -
พุธ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 12:00-20:30 -
ศุกร์ เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 11:30-20:00 -
เสาร์ เซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 2 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ