นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2562

Certificate of Completion: Laser and Aesthetic Skin Therapy, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

พ.ศ. 2559

Certificate Fellowship Raining in Cutaneous and Laser Surgery, Institute of Dermatology

พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2557

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ (Board of Pediatrics) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2555

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2554

Certificate Short Course Training in Clinical Dermatology, Institute of Dermatology

พ.ศ. 2551

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

Present

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Present

แพทย์ประจำศูนย์ผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “24th World Congress of Dermatology (WCD2019)” Milan, Italy, 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Completion: Basic and Advanced Course in Cosmetic Dermatology (WCD2019), Milan, Italy, 2019

พ.ศ. 2561

Certificate of attendance “The 27th European Academy of Dermatology and Venerology (EADV 2018)” Paris, France, 2018

พ.ศ. 2561

Certificate of Attendance: “The IMCAS asia & ITCAM 2018”

พ.ศ. 2561

Certificate for Training: Cadaver Workshop for Filler and Botox Injection (ITCAM 2018), Chula Soft Cadaver Surgical Training Center, 2018

พ.ศ. 2561

Certificate of Attendance: "International Congress of Aesthetic Dermatology 2018 (ICAD2018)”, 2018

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: “The 6th Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance:“Hands on Workshop Unlocking the Code of Facial Rejuvenation”, Allergan Medical Institute, 2016

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: “Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Equation”, King Chulalongkorn Memorial Hospital, 2016

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: “The 6th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM2016)”

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: “Siriraj Laser Expert Conference (SiLEC2016)”

พ.ศ. 2558

Certificate Recent Advances in Aesthetic Dermatology, Mae Fah Luang University, 2015

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ PKS Laser Clinic ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 3 11:30-20:00 -
อังคาร เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 11:30-20:00 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 11:30-20:30 -
เสาร์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 11:30-20:00 -
อาทิตย์ เมกาบางนา ชั้น 1 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ