พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2556

Fellowship of Cutaneous and Laser Surgery, Institute of Dermatology

พ.ศ. 2555

Master of Science in Dermatology, School of Anti-aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University

พ.ศ. 2551

แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

พ.ศ. 2560

Certificate of Participation: The 5th Asia Pacific Acne Leaders’ Summit, 2017

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: From Science to Art in Botox and Filler Injection, 2014

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: The 8th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine, American Academy of Anti-Aging Medicine, 2013

พ.ศ. 2556

Certificate of Participation: Exuberance in Dermatology 2013, Juntendo University, School of Medicine, Japan, 2013

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: Advance Thread Rejuvenation Training Program in Korea, 2013

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: The Scientific Program & Dermal Fillers Updated Techniques, International Congress in Aesthetic Dermatology, 2013

พ.ศ. 2553

Certificate of Participation: Current issue in Dermatology & Dermatology Workshop 2010, Chulalongkorn University, 2010

พ.ศ. 2553

โรงพยาบาลแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

พ.ศ. 2552

โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 16:00-20:00 -
พุธ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00-19:30 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ นครปฐม 11:30-20:00 -
เสาร์ เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ