พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2555

Fellowship training in dermatologic surgery, Institute of dermatology

พ.ศ. 2555

Master of Science in Dermatology วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2549

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พ.ศ. 2545

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

พ.ศ. 2563

วิทยากรบรรยายเรื่อง “โรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก” ในการอบรมหลักสูตรโรคผิวหนัง สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 28 มีนาคม 2563

พ.ศ. 2563

ร่วมงานประชุมระดับนานาชาติของสมาคมโรคผิวหนัง The 24th Regional Conference of Dermatology (Asian - Australasian) in conjunction with The 45th Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand 26 - 28 ก.พ. 2563

พ.ศ. 2563

ร่วมงานประชุม Advance Contouring Technique For Face and Beyond "New Paradigm shift of Dysport" By Galderma Aesthetic Thailand 19 ก.พ. 2563

พ.ศ. 2562

เข้าร่วมฝึกอบรม New Thermage FLX course (Hands-on), Bangkok, 2019

พ.ศ. 2562

เข้าร่วมฝึกอบรม Hands on Workshop holistic approaches to address patient motivations-Botulinum Toxin Type A ของ Allergan Medical Institute 16 พ.ค. 2562

พ.ศ. 2562

ร่วมงานประชุมของสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย "44th" Annual Meeting of Dermatological Society of Thailand 20 - 22 มี.ค. 2562

พ.ศ. 2562

วิทยากรบรรยายเรื่อง โรคผิวหนังที่พบบ่อยในว้ยรุ่น ในงานประชุม Mae Fah Luang International Conference in Dermatology, Aesthetic Dermatology and Antiaging medicine “Lighting the Future Together” 14 กันยายน 2562

พ.ศ. 2561

ร่วมงานประชุม The 4th GALAA Conference at the Chulalongkorn University 3 ก.พ. 2561

พ.ศ. 2561

เข้าร่วมฝึกอบรม Cadaveric Clinical Anatomy Workshop of The 4th GALAA Conference at the Chulalongkorn University 4 ก.พ. 2561

พ.ศ. 2561

วิทยากรบรรยายเรื่อง การรักษาฝ้าที่ดื้อต่อการรักษาโดยใช้การรักษาหลายวิธี(Multi-modalities for recalcitrant melasma treatment) ในงานประชุมประจำปี ของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 29 เม.ย. 61

พ.ศ. 2557

ร่วมงานประชุมระดับนานาชาติเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (The 6th American Academy in Anti - aging and Aesthetic medicine) กรุงเทพฯ 6 - 8 ก.ย. 2557

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 11:30-20:00 -
อังคาร ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 11:00-20:30 -
พุธ ซีคอนบางแค ชั้น 3 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ เมกาบางนา ชั้น 1 11:30-20:00 -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระ ชั้น 3 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ