พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2563 - 2565

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2560 - 2563

วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พ.ศ. 2554 - 2560

แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

พ.ศ. 2565

Certificate of attendance “Practical Dermatology: Points not to miss”, Rama Dermatology

พ.ศ. 2565

Participant in Belotero filler training

พ.ศ. 2565

Certificate of training “Facial Design Technique” by Aestox

พ.ศ. 2564

Participant in Thermage CPT training

พ.ศ. 2563

แพทย์ประจำคลินิกผิวพรรณและความงามในกรุงเทพ

พ.ศ. 2563

Participant in Ultraformer III training

พ.ศ. 2563

Participant in Restylane filler training

พ.ศ. 2563

Participant in Ultra V HIFU plus training

พ.ศ. 2563

Certificate of attendance “Cosmetic Dermatology: Next Step in Modernizing Cosmetic Medicine”, Rama Dermatology

พ.ศ. 2563

Certificate of attendance “Practical Dermatology: New Normal”, Rama Dermatology

พ.ศ. 2563

แพทย์ประจำศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2562

Certificate of attendance “Dermatological Practice UPDATE”, Dermatological Society of Thailand

พ.ศ. 2561

Certificate of participation “Basic to Advanced Botulinum Toxin Course”

พ.ศ. 2560

แพทย์ประจำบ้านและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 12:00-20:30 -
อังคาร โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 11:30-20:00 -
พุธ เซ็นทรัลอยุธยา ชั้น 1 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 12:00-20:30 -
อาทิตย์ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 12:00-20:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ