พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2544

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2540

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2536

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2529

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2555

หัวหน้าหน่วยผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

พ.ศ. 2552

แพทย์ผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

พ.ศ. 2548

แพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลกลาง

พ.ศ. 2544

แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

พ.ศ. 2541

แพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกลาง

พ.ศ. 2540

แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช

พ.ศ. 2537

แพทย์ใช้ทุน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00-19:30 -
อังคาร หยุด - -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 11:30-20:00 -
ศุกร์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระ ชั้น 3 11:30-20:00 -
เสาร์ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 11:30-20:00 -
อาทิตย์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 12:00-20:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ